Nawigacja
Strona główna
Związek Drużyn
1 DH "Sokół"
5 DH "Platany"
8 DW "Włóczykije"
9 DW "Dęby"
10 DH "Dreptaki"
56 DH "Grom"
65 DSH "Warta"
1 GZ "Rozbrykane Iskierki"
3 GZ "Leśne Pogotowie"
Rozkazy
Budujemy Kalwarię
Komenda
Kontakt
Logowanie
Losowe zdjęcia
Strona na serwerze firmy:
lisek.pl
Kwatera Główna ZHP
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
T-Teens
Mały Pitagoras
VIII Turniej Drużyn

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Hufcowym Zimowym Turnieju Drużyn.

 1. Organizator: Komenda Hufca ZHP Międzyrzecz
  Gospodarz Turnieju: Związek Drużyn Skwierzyna
 2. Cel spotkania drużyn turniejowych:
  - Zachęcenie zuchów i harcerzy do aktywności ruchowej
  - Nawiązanie nowych przyjaźni między drużynami
 3. Termin i miejsce turnieju:
  06.02.2015r. (sobota) godz. 10.00-15.00
  Szkoła Podstawowa w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26
 4. Kadra turnieju:
  Komendant: sam. Joanna Guziałek
  Kwatermistrz: hm. Gert Matysik
  Szef informacji: dh. Patryk Wiśniewski
  Przewodnicząca zespołu sędziowskiego: hm. Halina Matysik
  Drużynowa sztabowa: 65 DSH "Warta" ze Skwierzyny
 5. Warunki uczestnictwa:
  • W turnieju biorą udział 6-cio osobowe patrole Uczestnicy startują w kategoriach:
   - zuchy (kl. I-III rocznikowo)
   - harcerze (kl. IV-VI rocznikowo)
   - harcerze starsi (gimnazjaliści i licealiści)
   - wędrownicy – drużyny NS (patrole 6-cio osobowe męskie)
  • Każda drużyna/Gromada może wystawić do 3-ch patroli
  • W patrolach należy bezwzględnie przestrzegać kryterium wiekowego – może startować młodszy, nie może startować starszy.
  • Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają w mundurach zuchowych/harcerskich (regulaminowych) i mają dodatkowo strój sportowy jednolity dla patrolu oraz obuwie zmienne na salę gimnastyczną.
  • Wpisowe 12,00 zł od uczestnika, płatne do lutego 2015r. na konto Związku Drużyn Skwierzyna (podane w pkt.9).
  • Warunkiem uczestnictwa są opłacone składki członkowskie za I i II 2015r.
  • Każda drużyna przyjeżdża z pełnoletnim opiekunem.
  • Ubezpieczenie: ubezpieczenie zbiorowe KH Międzyrzecz i Związku Drużyn Skwierzyna.
 6. Program:
  I. Rozpoczęcie turnieju
  II. Część sportowa
  III. Obiad
  IV. Wyjście do muzeum drogownictwa
  V. Podsumowanie wyników zawodów
     - wręczenie dyplomów i nagród
     - apel na zakończenie turnieju
 7. Zgłoszenia:
  Nazwa drużyny, nazwa patrolu (patroli), imię i nazwisko oraz telefon opiekuna - do 01.02.2016r.: na e-mail: mariola.tul@vp.pl lub telefonicznie: 608 438 915 – hm. H. Matysik lub 721 013 889 – pwd. M. Tul
 8. Wpisowe 12,00 zł należy wpłacić przelewem na konto ZHP ZD Skwierzyna
  Bank PKO S.A. 56 1020 2036 0000 0802 0001 9075
  z dopiskiem VII Hufcowy Zimowy Turniej Drużyn do dnia 01.02.2015r. Wpisowe nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z udziału po 03.02.2015r.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Turniej odbędzie się bez względu na pogodę
  • Uczestnicy ponoszą finansową odpowiedzialność za wyrządzone szkody
  • Dojazd na Turniej każda drużyna organizuje we własnym zakresie, organizator nie zwraca kosztów dojazdu
  • Dodatkowe informacje telefon 95 74 93 973 lub 608 438 915 lub 721 013 889
  • Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator - Gospodarz Turnieju
Komendant Związku Drużyn Skwierzyna
hm. Halina Mąderek-Matysik
Copyright © zhpskwierzyna.pl 2011-2018
Odwiedziło nas 476984 gości.
kontakt: komendant@zhpskwierzyna.pl
tel. 95 749 39 73, kom. 608 438 915
Oparte na: PHP-Fusion v 6.01.18
wkudlin