Rozkaz nr L.1/2015
Dodano dnia 16.01.2015r. Drukuj

Rozkaz Komendantki Związku Drużyn w Skwierzynie nr L.1/2015 z dnia 15.01.2015r.

Druhny i Druhowie

Rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy 2015. Z tej okazji życzę wszystkim zuchom, harcerkom i harcerzom, harcerkom starszym i harcerzom starszym, wędrownikom, instruktorom i sympatykom harcerstwa zdrowia, spełnienia marzeń, satysfakcji z pełnionej służby i wielu ciekawych przygód na harcerskim szlaku, niech rok 2015 będzie rokiem zdobywania nowych przyjaciół, rozwijania swoich zainteresowań oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności harcerskich.

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje.

 1.3. Decyzje

  1.3.1. Decyzja Komendy Związku Drużyn Skwierzyna z dnia 07.01.2015r. – rozkazy Komendantki Związku Drużyn ogłaszane będą na stronie zhpskwierzyna.pl

  1.3.2. Decyzją Komendy Związku Drużyn Skwierzyna VII Hufcowy Zimowy Turniej Drużyn odbędzie się dnia 07.02.2015r. w sobotę.

3. Mianowania

 3.1. Mianuję komendę VII Hufcowego Zimowego Turnieju Drużyn w Skwierzynie w składzie:
Komendantka Turnieju – sam. Joanna Guziałek
kwatermistrz Turnieju – hm. Gert Matysik
szef informacji – phm. Beata Gunia
drużyna sztabowa – 65 DSH „Warta” pod opieką hm. Haliny Matysik

4. Przyznanie stopni

 4.1. Otwarcie prób

  4.1.1. Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Gorzowie Wlkp. protokołem nr 4/2014 z dn. 08.11.2014r. otworzyła próbę przewodnikowski druhnie Darii Bauer i dh. Renacie Pałka.

  4.1.2. Na posiedzeniu Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Gorzowie Wlkp. w dniu 10.01.2015r. została otwarta próba podharcmistrzyni dh. pwd. Marioli Tul.

5. Nagrody i wyróżnienia

 5.2. Wyróżnienia

  5.2.1. Wyróżniam i udzielam pochwały druhom Kamilowi Patela i Bartłomiejowi Świniarskiemu za prawidłowe i bezbłędne sporządzenie protokołów z rozliczanych puszek kwestarskich 23. Finału WOŚP.

  5.2.2. Udzielam pochwały dh. Kacprowi Śliwińskiemu za wzorowe pełnienie funkcji łącznika w harcerskiej grupie rozliczającej 23. Finał WOŚP w Skwierzynie.

7. Sprawy różne

 7.1. Przypominam, że kadra instruktorska wpłaca roczną składkę członkowską do końca stycznia 2015r., natomiast drużyny na bieżąco, a całość za I kwartał do 15.03.2015r.

 7.2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji drużyn zgodnie z zasadami działania drużyny harcerskiej i gromady zuchowej.

 7.3. Proszę o bieżące informowanie pełnomocnika ZD Skwierzyna ds. ewidencji dh. phm. Beatę Gunia o wszystkich zmianach zachodzących w drużynach – przyjęcie nowych harcerzy i zuchów oraz skreślenia ze stanu drużyny. Jest to bardzo ważny obowiązek drużynowego związany ze składkami i ubezpieczeniem.

Czuwaj!
hm. Halina Mąderek-Matysik